"... ciało nie jest tylko najważniejszym ogniwem w porozumiewaniu się, ale może wywołać, poprzez swoją zdolność do międzyludzkiej komunikacji, zmienność odczuć, że może ogrzać lub mrozić, budować bądź burzyć". 
(...)
"Fotografowanie cielesności zatrzymuje na moment drogę ku przemijaniu. Człowiek pokazuje siebie i na moment posiada mają cząstkę czasu jaka jest mu potrzebna. Chemia, fizyka i technika fotografii uwalniają od ograniczeń związanych z przemijaniem. "

M.Szyryk "Dotykając kolodionu"
Back to Top